کلکسیون: بچگانه
530,000 تومان
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سامت خطا در نظر بگیرید

سایزقدهودیپهناقدشلوار
۱۳۶۳۰۴۹
۲۴۰۳۲۵۳
۳۴۲۳۵۵۷
۴۴۴۳۷۶۲