کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
6 رنگ

سایز۱  حدودا  ۱-۳سال

سایز۲  حدودا  ۳-۵سال