کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس رویه شمعی ضد آب داخل پولیشی

سایزقدپهنااستین
۴۰۳۸۳۳۳۲
۴۵۴۵۳۶۳۶
۵۰۴۸۳۹۴۰
۵۵۵۴۴۳۴۴