کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس نخ پنبه بهاری می باشد.

مناسب حدودا 1 تا 7 سال است.

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود.

سایزبندیقدبلوز از سرشانهپهنای بلوزقدشلوار
35372952
404129.557
45453062
50483168