کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

 

سایزقدبلوزپهناقدشلوار
۹-۱۲۳۴۲۸۴۵
۱۲-۱۸۳۷۲۹۴۸
۱۸-۲۴۳۹۳۱۵۲
۲۴-۳۶۴۱۳۲۵۵