کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس نخ پنبه می باشد

مناسب حدودا 1 سال تا 6سال میباشد

قبل از خرید اندازه هارا چک کنید

سایزبندیقدبلوز از سرشانهپهنا قدبلوز
35362546
40412857
45463066