کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلوار
۳۰۳۱۲۵۴۰
۳۵۳۴۲۷۴۶
۴۰۳۹۳۰۵۱
۴۵۴۴۳۳۵۸