تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه و مناسب حدودا 0تا 12 ماه میباشد.

قبل از خرید اندازه ها چک شود.

سایزقدازسرشانه تا فاقپهنا
13522
23924
34225

  • زیردکمه/بادی