تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه و مناسب حدودا 3تا12 ماه میباشد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبادیپهنا
0-33619
3-63821
6-94122
9-124325

  • تک بادی