کلکسیون: بچگانه
98,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه دورس و مناسب حدودا ۴،۵ماه تا ۳سال میباشد.

قبل از خرید اندازه ها را حتما چک کنید.

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹۴۱۲۳۳۹
۹_۱۲۴۲۲۴۴۱
۱۲_۱۸۴۵۲۵۴۵
۱۸_۲۴۴۷۲۶۴۷
۲۴_۳۶۴۸۲۹۵۲