کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس رویه شمعی اعلا ضد آب داخل پشم شیشه آستر مخمل

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدپهنا
۱۳۳۳۲
۲۳۸۳۴
۳۴۲۳۷
۴۴۵۳۹
۵۵۰۴۲