کلکسیون: بچگانه
120,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه دورس و مناسب حدودا 5ماه تا ۳سال میباشد.

قبل از خرید اندازه ها را حتما چک کنید.

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹40۲۳۳۹
۹_۱۲۴۲۲۴۴۱
۱۲_۱۸۴۵۲۵۴۵
۱۸_۲۴۴۷۲۶۴۷
۲۴_۳۶49۲۹۵۲