تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه

مناسب حدودا 3ماه تا 12 ماه می باشد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبلوز از سرشانهپهناقدشلوار
1282334
2312438
3332641