تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پولیشی نرم و لطیف می باشد

انتخاب رنگ با شما است و طرح ها رندوم ارسال می شود چون تنوع زیاد می باشد

مناسب 0 تا 3 ماه میباشد

تا کف پای 9.5 اندازه است