کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس کراپ پنبه کبریتی جنس شلوارک کتان درجه۱

پهنای کراپ کشسان است

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدکراپپهناقدشورتک
۳۵۲۵۲۵۲۳
۴۰۲۸۲۶۲۶
۴۵۳۴۲۷۲۹