کلکسیون: بچگانه
120,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

مناسب حدودا 4ماه تا 36 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹۴۱۲۳۳7
۹_۱۲۴۲۲۴39
۱۲_۱۸۴۵۲۵43
۱۸_۲۴۴۷2745
۲۴_۳۶۴۸۲۹50