کلکسیون: بچگانه
110,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

بادی شلوار تکشاخ سرخابی

جنس پنبه دوری

مناسب حدودا 4ماه تا 36 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹۴۱۲۳۳7
۹_۱۲۴۲۲۴39
۱۲_۱۸۴۵۲۵43
۱۸_۲۴۴۷2645
۲۴_۳۶۴۸۲۹50

  • زیردکمه/بادی
  • بادی شلوار