کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

هودی زیردکمه دار تکشاخ

پنبه داخل کرک

مناسب حدودا 12 تا 24 ماه

حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقد بادیپهنا
34425
44728