تعداد رنگ
1 رنگ

پک سه بادی

جنس پنبه خالص

هر پک دارای سه بادی میباشد و به صورت تکی فروش ندارند

باتوجه به جدول سایزبندی پک خود را انتخاب کنید

سایزبندیقدبادیپهنا
پک 1.2.33821
پک 4.5.64022
پک 7.8.94423
پک 10.11.124625