کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

بیلر جین

جنس جین

مناسب حدوداشش ماه تا سه سال

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیفاق تا پایین شلوارکمر تا پایین شلوارپهنا
2233425
3273826
4314228
5354629