کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

رامپر باب اسفنجی

جنس پنبه

مناسب حدودا 9ماه تا 2.5سال حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیسرشانه تا فاقپهنا
9-124326
12-184627
18-244829