کلکسیون: بچگانه
98,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس بهاره و مناسب حدودا 4 تا 36 ماه می باشد

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹۴۱۲۳۳۹
۹_۱۲۴۲۲۴۴۱
۱۲_۱۸۴۵۲۵۴۵
۱۸_۲۴۴۷۲۶۴۷
۲۴_۳۶۴۸۲۹۵۲