کلکسیون: بچگانه
110,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس پاییزه و مناسب حدودا 4 ماه تا 36 ماه 

قبل از خرید حتما اندازه های درج شده را چک کنید

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹۴۱۲۳۳۹
۹_۱۲۴۲۲۴۴۱
۱۲_۱۸۴۵۲۵۴۵
۱۸_۲۴۴۷۲۶۴۷
۲۴_۳۶۴۸۲۹۵۲