کلکسیون: بچگانه
120,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

بادی شلوار کتی

جنس پنبه دورس و مناسب حدودا 4 ماه تا 36 ماه 

قبل از خرید حتما اندازه های درج شده را چک کنید

سایزقدبادی از سرشانهپهنای بادیقدشلوار
۶_۹۴۱۲۳۳۹
۹_۱۲۴۲25۴۱
۱۲_۱۸۴۵26۴۵
۱۸_۲۴۴۷27۴۷
۲۴_۳۶49۲۹۵۲