کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس جین 

مناسب حدودا 9 ماه تا 4سال

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدکل  قد کمر تا فاق از قسمت پشت
1-22921
33322
4-53524
63925