تعداد رنگ
6 رنگ

جنس پنبه

مناسب 9ماه تا 24ماه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزقدتاپپهناقدشورت
30312522
35362724