کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه عالی

مناسب حدود 2تا 6 سال

سایزقد تاپ از سرشانهپهناقد شلوارک
2-3392731
3-4422933
4-5453035
5-6473237