کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

رامپر نهنگ

جنس پنبه

مناسب حدودا ۹ ماه تا ۴۸ماه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقد از سرشانه تا فاقپهنا
9-12 ۳۹ ۲۸
12-18 ۴۲ ۲۹
18-24 ۴۴ ۳۰
24-36 ۴۶ ۳۱
36-48 ۴۹ ۳۳