کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

رامپر هواپیما

جنس پنبه

مناسب حدودا ۶ماه تا ۴۸ماه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقد از سرشانه تا فاقپهنا
9-12 ۳۸ ۲۵
12-18 ۳۹ ۲۶
18-24 ۴۲ ۲۷
24-36 ۴۴ ۲۸
36-48 ۴۶ ۳۰
48-60 ۴۷ ۳۲