تعداد رنگ
5 رنگ

کلاه تابستونی 

پشت کلاه چسب تنظیم دارد

مناسب حدودا 9 ماه تا 24 ماه

دور سر 43تا 49