کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه خنک

مناسب حدودا 9 ماه تا 5 سال

سه سایز اول قسمت پاها دکمه خورده

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدسرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
9-12624328
12-18654429
18-24704630
24-36744833
36-48795034
48-60805235