کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه خنک

مناسب حدودا 18 ماه تا 4.5 سال

قدسرهمی بدون در نظر گرفتن بند حساب شده 

با توجه به گرهی بودن بندها تا4سانت  میتوان قدسرهمی را بلند تر کرد

سایزقدسرهمیسرشانه تا فاق بدون بندپهنا
1584131
2624434
3684836
4745137