تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه خنک

مناسب حدودا 3 ماه تا 12 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبلوزپهناقدشلوارک
1302225
2322328
3342531