کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

مناسب حدوا 1 ماه تا 36ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-3513723
3-6543824
6-12584026
12-18624227
18-24664528
24-36704829