تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه خنک

مناسب حدودا 3 ماه تا 12 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبلوزپهناقدشلوارک
۳_۶302325
۶_۹322428
۹_۱۲342531