کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

مناسب حدودا 9ماه تا 4 سال

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدبادی از سرشانهپهنا
14323
24725
35127
45428