تعداد رنگ
1 رنگ

سرهمی جورابدار نقلی

به همراه کلاه

مناسب بدو تولد تا زیر3ماه

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزقدسرهمیسرشانه تا فاقپهنا
00342618
0372720