کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس  پنبه 

مناسب حدودا 3 ماه تا 24 ماه

قبل از خرید سانت ها چک شود

سایزقدتیشرت از سرشانهپهناقدشلوارک
1302229
2322330
3342432
4362634