کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

تیشرت شلوارک میکی ناز

جنس پنبه

مناسب حدودا 1 تا 3 سال

قبل از خرید اندازه ها چک شود

رنگ شلوارک رندوم میباشد

سازقدتیشرت از سرشانهپهناقدشلوارک
353527.536
404129.542