کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

بادی شلوار تکشاخ رنگین کمان

مناسب حدودآ  ۳ماه تا ۲۴ماه

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقد بادی از سرشانهپهنای بادیقد شلوار
1372238
2402343
3432647
4482753