کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

مناسب 3 ماه تا 2.5 سال

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
3-6503623
6-12543824
12-18584026
18-24624227
24-36664528