کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

مناسب حدودا 1تا24ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-3513623
3-6543825
6-12584026
12-18634228
18-24674529