کلکسیون: بچگانه
315,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

سرهمی ابر زرد

جنس پنبه

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایزبندیقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
0-35123
3-624
6-12۶۰4126
12-184427
18-244628