کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

سرهمی گربه صورتی

جنس پنبه دورس

مناسب حدودا ۵ ماه تا 36 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
6-9543825
9-12594127
12-18624428
18-24684730
24-36734931