کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

سرهمی زرد اسکیت سوار

جنس پنبه دورس

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

قبل از خرید حتما اندازه ها چک شود

سایزبندیقد کل سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
9-12654625
12-18674726
18-24694927
24-36745129
36-48805430