کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

سرهمی گربه سرمه ای

جنس پنبه دورس

مناسب حدودا ۵ ماه تا 36 ماه

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
6-9543825
9-12574026
12-18634328
18-24674530
24-36704732