کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

قبل از خرید حتما اندازه های درج شده در جدول را چک کنید

سایزقدکل سرهمی از سرشانهسرشانه تا فاقپهنا
6-94625
9-124826
12-184927
18-24۶۹5029
24-365230