کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

مناسب حدودا 9تا 36 ماهسایز

قبل از خرید اندازه ها چک شود

سایزقدشلوار
9-1242
12-1845
18-2447
24-3650