کلکسیون: بچگانه
275,000 تومان
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

سایزبستگی به جثه دارد

حدودا یک سانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

قبل از خرید حتما جدول سایزی چک شود

سایزقدسویشرت از سرشانهپهناقدشلوار
353430 50
40 38 3255
 45 43 3464