کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه

مناسب حدودا ۹ماه تا ۲سال

حتما اندازه ها چک شود

سایز ۱  قدبلوز۳۲  پهنا۲۵.۵  قدشلوار۴۰

سایز۲  قدبلوز۳۴  پهنا۲۷  قدشلوار۴۳

سایز۳  قدبلوز۳۷  پهنا۲۸  قدشلوار۴۵

.